Rzeźnia, ob. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów PZM

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Żyrardów, powiat żyrardowski, gmina Żyrardów

ul. Mireckiego 54

Numer w rejestrze

695 z 30.03.1984

Kategorie

  • budynek gospodarczy
  • użyteczności publicznej
  • przemysłowy/poprzemysłowy