Plebania

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Klucz, powiat strzelecki, gmina Ujazd

Numer w rejestrze

1969/72 z 17.11.1972

Kategorie

  • mieszkalny
  • sakralny