Zbiorowa mogiła powstańców śląskich

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Kielcza, powiat strzelecki, gmina Zawadzkie

Numer w rejestrze

193/88 z 03.10.1988