Cerkiew greko-kat. pw. św. Michała w Smolniku

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Bystre, powiat bieszczadzki, gmina Czarna

Numer w rejestrze

A-318 z 18.03.1970

Kategorie

  • sakralny
  • unicki