Cerkiew greko-kat. p.w. św. Paraskewy, ob.kościół rzym.-kat. p.w. św. Michała

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Surochów, powiat jarosławski, gmina Jarosław

Numer w rejestrze

A-895 z 16.12.1998

Kategorie

  • sakralny