Dzwonnica

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Lesko, powiat leski, gmina Lesko

ul. Kościuszki 10

Numer w rejestrze

A-178 z 14.11.1989

Kategorie

  • sakralny
  • katolicki

Opis

Budowę rozpoczęto ok. 1725 r. z fundacji ks. Jakuba Jaworskiego. Trwała wiele lat i jeszcze w 1765 r. dzwonnica nie była gotowa. Jej wykończenie zlecono Gotfrydowi Hoffmanowi, który od 1764 r. był architektem dóbr leskich i odbudowywał zamek.

Dzwonnicę wybudowano na planie kwadratu w stylu późnobarokowym. Jest murowana i otynkowana.

W 1886 r. została częściowo spalona, a następnie w 1900 r. odnowiona. Kolejny remont miał miejsce w 1922 r. Zakupiono wówczas i zawieszono dwa dzwony. W 1925 r. ufundowano trzeci dzwon ze słynnej odlewni braci Felsztyńskich w Przemyślu.

W czasie działań wojennych w 1945 r. została uszkodzona. Ponownie odnowiono ją w 1972 r.

Źródła:

J. Budziak: Zabytki sakralne Leska. Warszawa 1992.

Ciekawostki, legendy, anegdoty