Omiń nawigację
ukryj

O co chodzi?

Wyszukaj informacje i uzupełnij wybrane pola.

Skorzystaj z własnej wiedzy, poszukaj w książkach lub w internecie.

Sprawdź, czy informacje już uzupełnione są poprawne.

Pamiętaj o podaniu źródeł.

Kamienica (dec. zajazd)

uzupełniony
help
zamknij

Oznaczenie stanu

  • Uzupełniony
    Opis prawie doskonały :)
Zabytek wpisany do rejestru zabytków
uzupełnij Lokalizacja:

Lesko, gmina Lesko, powiat leski, województwo podkarpackie

ul. Śliżyńskiego 2

zobacz

Data powstania: kon. XIX w.
Numer w rejestrze:

A-397 z 17.06.1972

wersja oryginalna Adoptuj zabytek Mini-przewodnik

Opis

uzupełnij

Budynek był własnością Dawida Gottlieba. Był to największy w mieście hotel z ogromną sienią na przyjezdne powozy. 

Podczas II wojny światowej, w czerwcu 1941 r., NKWD dokonał w piwnicy budynku mordu na Ukraińcach.

Po II wojnie światowej w budynku na piętrze znajdowały się poradnie lekarskie, na dole zaś sklepy.

Obecnie na górze znajdują się mieszkania prywatne, a na dole wciąż sklepy.

Ciekawostki, legendy, anegdoty

Nieuczciwe praktyki

W 1914 r. szynkarz Dawid Gottlieb został ukarany za nieuczciwą sprzedaż. Za pół litra fałszowanego wina pobrał od żołnierza 1 koronę, przez co przekroczył obowiązującą taryfę cen maksymalnych.

Źródło:

J. Budziak, Dzieje Leska 1772-1918, Lesko-Wiedeń-Kraków 1995.

Dawid Gottlieb

Był uważany za jednego z najbardziej inteligentnych Żydów w Lesku, cieszył się wielkim autorytetem w środowisku. W 1934 r. został radnym w Radzie Miejskiej. W tym także roku zostało powołane stowarzyszenie "Towarzystwo Gimnazjum Prywatnego w Lesku", mające na celu poprawienie stanu oświaty na terenie Leska. W Towarzystwie działał Dawid Gottlieb.

Źródło:

J. Budziak, Dzieje Leska 1918-1939, Lesko 2001.

"Wypijemy na łańcuszku"

W wyszynku u Dawida Gottlieba znajdowały się poprzeczne stoły naprzeciw siebie. Na każdym stole były dwa kubki cynowe połączone ze sobą łańcuszkiem, który na środku stołu zaczepiony był klamrą do blatu. Szynkarz nalewał do kubków gorzałkę, a goście, aby wypić, pociągali na zmianę łańcuszek na swoją stronę i przepijali do siebie. Wybierając się do Gottlieba, mówili: "Wypijemy na łańcuszku".

Źródło:

B. Baraniecki, Opowieści leskie. Z pamięci i z fotografii, Olszanica 2008.

Aleksander Roman Śliżyński (1888-1930)

Patron ulicy, przy której znajduje się budynek. A. R. Śliżyński był burmistrzem miasta Leska w latach 1916-1930. Były to trudne lata kształtowania się niepodległego państwa polskiego, likwidowania skutków zacofania z okresu zaborów i zniszczeń wojennych oraz kryzysu gospodarczo-społecznego w odrodzonej Polsce. 

Oprócz tego Śliżyński był dyrektorem Kasy Chorych, prezesem "Sokoła" i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Był także przedsiębiorcą i fabrykantem, posiadał w Lesku fabrykę konserw. 

Źródło: S. Maciela, Z historii Leska. W: "Echo Bieszczadów" 2008, nr 11, s. 14-15.

Mord w piwnicy

W początkach II wojny światowej w Lesku była granica niemiecko-sowiecka. Gdy 22 czerwca 1941 r. wojska niemieckie ruszyły na ZSRR, sowieci w popłochu uciekali z Leska, likwidując więzienia. Rozstrzeliwali więźniów oraz swoich donosicieli i konfidentów.

NKWD w Lesku dokonał aresztowania 21 Rusinów i umieścił ich w swojej siedzibie, czyli w pożydowskim zajeździe Gottlieba. Dwa dni później, czyli 24 czerwca 1941 r. dokonano mordu i wywieziono ich ciała do Olszanicy, gdzie zakopano obok dworu. Po zajęciu terenu przez Niemców zwłoki pomordowanych ekshumowano i pochowano na leskim cmentarzu. Wśród mieszkańców Leska panuje przekonanie, że Rusini ci byli informatorami NKWD i zostali zabici w obawie przed tym, że mogliby wpaść w ręce Niemców.

Źródło:

1) Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej: rocznik. [Z.] nr 7, Sanok - Zagórz - Lesko: 1939-1944, red. W. Oberc, F. Oberc, Sanok 2007.

2) A. Potocki, Przystanek Bieszczady: Bez litości, Rzeszów 2008.

Aplikacje dla turysty dla zabytku

Stwórz aplikacje „Dodaj alert” dla tego zabytku:

Stwórz aplikacje dla turysty

Podgląd wygenerowanej aplikacji

Ładuję podgląd widgetu…
Wystąpił błąd podczas ładowania poglądu.

Wygenerowany kod do wstawienia na stronę

To jest gotowy kod do wstawienia na stronę, wygenerowany dla wybranego przez Ciebie zabytku. Wystarczy go skopiować i umieścić w odpowiednim miejscu na Twojej stronie.

Tagi, kategorie

Alerty

Wiesz, że obiekt wymaga opieki?
Zaalarmuj!

zgłoś, że zabytek nie istnieje

Ważne daty

  • kon. XIX w. - Powstanie hotelu-zajazdu.
  • 1941 r. - Niemcy dokonali mordu w piwnicy budynku.

Dokumenty
urzędowe

Dysponujesz dokumentacją, którą możesz legalnie udostępnić innym?
Załącz pliki tutaj.

Twórcy profilu

  • Katarzyna Dańko
  • BożenaP

Otwarte Zabytki to projekt prowadzony przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami” za granicą, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ze środków CEE Trust.

Patron
Narodowy Instytut Dziedzictwa Dojrz@łość w sieci
Patroni medialni
Histmag Szkoła z klasą 2.0 Amerykański Portal Polaków
Partner merytoryczny
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Fundacja Rowzoju Społeczeństwa Informacyjnego PTTK Ośrodek Karta Projekt Polska Fundacja Orange MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum Centrum Edukacji Obywatelskiej HISTORIA.org.pl Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zamki Gotyckie
Grantodawcy
Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Spraw Zagranicznych CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego