Spichlerz

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Myczkowce, powiat leski, gmina Solina

Numer w rejestrze

A-396 z 31.10.1972

Kategorie

  • budynek gospodarczy

Opis

Spichlerz jest pamiątką po zabudowie dworskiej, która została spalona w 1947 r. Według różnych danych kamienny spichlerz został zbudowany w I połowie XVII lub XIX wieku.

Osobliwością spichlerza był czterokolumnowy portyk przed głównym wejściem, rzecz niezmiernie rzadka w obiektach gospodarczych.

Zadaszony konstrukcją drewnianą spichlerz rozebrali pokątnie mieszkańcy wsi w 1990 roku w celu pozyskania kamienia z jego murów. Obecnie w zaroślach znajdują się jedynie fragmenty murów spichlerza z solidnymi piwnicami.

Źródła:

1. M. i S. Orłowscy, Myczkowce i okolice [...], Myczkowce 2011.

2. M. Głuszko, Bieszczady z historią i legendą w tle, Sandomierz 2008.

Ciekawostki, legendy, anegdoty

Historia Myczkowiec.

Myczkowce są jedną z najstarszych wsi w Bieszczadach. Pierwsza historyczna wzmianka o Myczkowcach, zwanych wówczas Miczkowcami, pochodzi z 1376 r. Osada była wówczas prywatną wsią szlachecką i stanowiła własność rycerza Oleśki (Olescho), prawdopodobnie potomka starych rodów bojarskich.

Kolejne dokumenty z 1436 r. mówią, że Myczkowce należały już do Kmitów z zamku Sobień.

W 1580 r. po Kmitach dobra te przeszły w posiadanie Stadnickich, a następnie Herburtów.

Wg danych rejestru podatkowego z 1663 r., Myczkowce należały już do rodu Zielińskich.

W połowie XVIII w. część dóbr Zielińskich wykupił Józef Ossoliński. Kolejnymi właścicielami wsi byli: Józefa Gabriela z Urbańskich Złocka i jej mąż Wiktor Szeliga-Złocki, Teofil Żurowski, Tekla i Franciszek Bocheńscy.

Źródło:

M. i S. Orłowscy, Myczkowce i okolice [...], Myczkowce 2011.

Oskar Kolberg.

W 1885 r. wędrował przez Bieszczady wybitny etnograf Oskar Kolberg. W jego Dziełach Wszystkich (T. 49-51) znajdujemy ciekawe powiastki, legendy i pieśni z tej miejscowości.

Dwór w Myczkowcach.

Dawny dwór należał do rodziny Tekli i Franciszka Bocheńskich. Stał na zboczu nad Sanem, w miejscu dzisiejszego hotelu Energetyk. Wokół był tam sad owocowy i piękny ogród. Do majątku należały najżyźniejsze ziemie nad Sanem. Do ich uprawy najmowano miejscowych chłopów. Na żniwa sprowadzano też Bojków, którzy byli tańszymi pracownikami i mieszkali w czworakach koło spichlerza. W spichlerzu przechowywano zboże.

Przy dworze był folwark ze stajniami. 

W wyniku walk z bandami UPA w latach 1945-1947 dwór oraz jego zabudowania zostały spalone.

Źródło:

Myczkowce nad Sanem w Bieszczadach, red. B. Janik, S. Orłowski, Rzeszów 2009.