Spichrz

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Brzeziny, powiat ropczycko-sędziszowski, gmina Wielopole Skrzyńskie

Numer w rejestrze

983 z 4.10.1976