Omiń nawigację
ukryj

O co chodzi?

Wyszukaj informacje i uzupełnij wybrane pola.

Skorzystaj z własnej wiedzy, poszukaj w książkach lub w internecie.

Sprawdź, czy informacje już uzupełnione są poprawne.

Pamiętaj o podaniu źródeł.

To jest profil zespołu zabytków. W jego skład wchodzi więcej zabytków.

Zespół cerkwi prawosławnej par. pw. śś. Kosmy i Damiana

sprawdzony
help
zamknij

Oznaczenie stanu

 • Sprawdzony
  Dane częściowo zweryfikowane; wymagają dopracowania.
Zabytek wpisany do rejestru zabytków
uzupełnij Lokalizacja:

Ryboły, gmina Zabłudów, powiat białostocki, województwo podlaskie

zobacz

Data powstania: 1874-1879
Numer w rejestrze:

687 z 30.12.1987

wersja oryginalna Adoptuj zabytek Mini-przewodnik

Opis

uzupełnij
Do zespołu zabytków należy parafialna cerkiew pw. świętych Kosmy i Damiana oraz ogrodzenie z bramą. Świątynię wybudowano w latach 1874-1879 w stylu rosyjskim, na planie kwadratu z pięcioma kopułami.

Ciekawostki, legendy, anegdoty

Kapliczka-studnia w Rybołach

Przy głównej ulicy Ryboł, w odległości około 200 metrów od parafialnej cerkwi, naprzeciwko prywatnej posesji, znajduje się kapliczka-studnia. Jak głosi Klirowaja Wiedomost’ z 1900 r., została ona zbudowana na źródle w 1894 roku. Wcześniej znajdowała się tam zwykła studnia. Z korespondencji bielskiego dziekana z 23 listopada 1893 r. wynika, że władze duchowne wyraziły zgodę na odrestaurowanie studni w związku ze święceniem wody w dzień Bogojawlenija (Chrztu Pańskiego) i Prepołowienija Piatidiesiatnicy oraz na pobór wody na codzienne potrzeby pobliskich mieszkańców wsi.

Na przestrzeni swego istnienia kapliczka była remontowana, w efekcie czego dach gontowy zamieniono na pokrycie z ocynkowanej blachy. W środku znajduje się obecnie ikona Kreszczenije Hospodnie, malowana na blasze. Na suficie namalowany jest obraz Ducha Świętego w postaci Gołębia. Kapliczka pomalowana jest na olejno, obecnie w kolorze niebieskim. Wewnątrz jest studzienka z betonowych kręgów. Na zewnątrz, pod okapem, zawieszono ornamenty roślinne, rzeźbione w desce lipowej przez Piotra Daniluka z Kaniuk.

Na święto Jordan (Chrztu Pańskiego) do kapliczki udaje się uroczysta procesja w celu poświęcenia wody.


Źródła: Opisanije..., t. I, s. 315-317, ks. G. Sosna

Cerkwie i kaplice parafii

Na terenie parafii funkcjonują:

 • cerkiew Świętych Kosmy i Damiana w Rybołach – parafialna
 • cerkiew św. Jerzego w Rybołach – cmentarna
 • cerkiew św. Jana Teologa w Pawłach – cmentarna
 • kaplica św. Eliasza Proroka w Kaniukach – filialna
 • kaplica św. Michała Archanioła w Wojszkach – filialna

Aplikacje dla turysty dla zabytku

Stwórz aplikacje „Dodaj alert” dla tego zabytku:

Stwórz aplikacje dla turysty

Podgląd wygenerowanej aplikacji

Ładuję podgląd widgetu…
Wystąpił błąd podczas ładowania poglądu.

Wygenerowany kod do wstawienia na stronę

To jest gotowy kod do wstawienia na stronę, wygenerowany dla wybranego przez Ciebie zabytku. Wystarczy go skopiować i umieścić w odpowiednim miejscu na Twojej stronie.

Tagi, kategorie

Alerty

Wiesz, że obiekt wymaga opieki?
Zaalarmuj!

zgłoś, że zabytek nie istnieje

Ważne daty

Wpisz najważniejsze daty z historii obiektu wraz z krótkim opisem.

Dokumenty
urzędowe

Dysponujesz dokumentacją, którą możesz legalnie udostępnić innym?
Załącz pliki tutaj.

Twórcy profilu

 • Katarzyna Dańko
 • Adam Puszczański
 • Pit Zsak

Otwarte Zabytki to projekt prowadzony przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami” za granicą, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ze środków CEE Trust.

Patron
Narodowy Instytut Dziedzictwa Dojrz@łość w sieci
Patroni medialni
Histmag Szkoła z klasą 2.0 Amerykański Portal Polaków
Partner merytoryczny
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Fundacja Rowzoju Społeczeństwa Informacyjnego PTTK Ośrodek Karta Projekt Polska Fundacja Orange MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum Centrum Edukacji Obywatelskiej HISTORIA.org.pl Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zamki Gotyckie
Grantodawcy
Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Spraw Zagranicznych CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego