Budynek nr 42 - stołówka żołnierska

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Białystok, powiat Białystok, gmina Białystok

ul. Kawaleryjska 70

Numer w rejestrze

806 z 25.10.1995