Wieża kościoła pw. św. Katarzyny, ob. oddział Muzeum Zachodniokaszubskiego

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Bytów, powiat bytowski, gmina Bytów

ul. Starokościelna 2

Numer w rejestrze

A-15/365 z 16.08.1965

Kategorie

  • sakralny
  • katolicki
  • protestancki

Opis

Kościół powstał jeszcze przed nadaniem praw miejskich (w 1346 roku). Trzykrotnie niszczyły go pożary (1657, 1700 i w czasie drugiej wojny światowej). Po ostatnim pożarze dachu i wnętrza w czasie drugiej wojny światowej świątynia niszczała do lat sześćdziesiątych. Dopiero w 1963 roku rozebrano mury, pozostawiając tylko wieżę, w której obecnie prezentowane są zbiory Muzeum Zachodniokaszubskiego związane z naszym regionem.

Źródło:

Saldat J. Dwa oblicza miasta, Bytów 2006, str 71