Kościół par. pw. Św. Krzyża

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Ogorzeliny, powiat chojnicki, gmina Chojnice

Numer w rejestrze

IE 25 186/29 z 30.11.1929

Kategorie

  • sakralny
  • katolicki