Omiń nawigację
ukryj

O co chodzi?

Wyszukaj informacje i uzupełnij wybrane pola.

Skorzystaj z własnej wiedzy, poszukaj w książkach lub w internecie.

Sprawdź, czy informacje już uzupełnione są poprawne.

Pamiętaj o podaniu źródeł.

Ten zabytek wchodzi w skład zespołu: Zespół dworski.

Dwór

sprawdzony
help
zamknij

Oznaczenie stanu

  • Sprawdzony
    Dane częściowo zweryfikowane; wymagają dopracowania.
Zabytek wpisany do rejestru zabytków
uzupełnij Lokalizacja:

Silno, gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie

zobacz

Data powstania: 1923
Numer w rejestrze:

164/A z 15.01.1985

wersja oryginalna Adoptuj zabytek Mini-przewodnik

Opis

uzupełnij

Obiekt znajduje się w północno-wschodniej części założenia. Wolnostojący budynek sąsiaduje od strony południowo-zachodniej z podwórzem folwarcznym, od północy z wjazdem na teren podwórza, od południowego-wschodu z grupą drzew, a od południowego zachodu z zabudowaniami gospodarczymi. Dwór wyróżnia się charakterem bryły i elewacji na tle otaczającej zabudowy.

  Ściany wymurowane zostały z cegły ceramicznej ułożonej w wątku krzyżowym. Stropy wykonane z belek drewnianych z wypełnieniem polepowym. W piwnicy w części północno-zachodniej zastosowano stropy ceglane, odcinkowe, na ceglanych łukach wspornikowych, natomiast w południowo-wschodniej płaskie stropy Kleina. W części północno-zachodniej zastosowano więźbę dachową płatwiowo-kleszczową z dwiema ściankami stolcowymi, mieczowanymi. Stolce w części górnej przecięte zostały zastrzałami ułożonymi równolegle do krokwi. Kleszcze stanowią część konstrukcji stropu. Pod kalenicą zastrzały unoszą niski słupek podpierający kalenicę. Z dwóch stron ścianki znajdują się kolankowe i dodatkowe kleszcze. W części północno-zachodniej dach pokryty jest papą, a w części południowo-wschodniej dachówką karpiówką układaną w koronkę. Podłogi ułożone są z desek, a części pomieszczeń z parkietu, natomiast w piwnicy znajdują się posadzki betonowe. Schody główne są drewniane, trójbiegowe, deskowe, na belkach policzkowych, z drewnianą balustradą na ozdobnie obciętych listwach. Schody w części północno-zachodniej są deskowe, jednobiegowe, z częścią dolną zabiegową, na belkach policzkowych z balustradą drewnianą, tralkową. Otwory okienne i drzwiowe są prostokątne, zamknięte łukami odcinkowymi. Otwory drzwiowe wewnętrzne są prostokątne. Okna są dwudzielne, dwurzędowe, skrzynkowe, ze ślemieniem i słupkiem. Skrzydła w dolnej kondygnacji podzielone są poziomymi szczeblinami. Drzwi są ramowo-płycinowe.

  Budynek wybudowany został na rzucie litery „T”. W części środkowej i północno-zachodniej obiektu układ pomieszczeń jest nieregularny, z krótkim, centralnie usytuowanym korytarzem. Od południowego-wschodu znajduje się trakt poprzeczny. Od strony frontowej i ogrodowej zlokalizowane są tarasy.

  Dwór posiada zróżnicowaną kubaturę, składa się z trzech części. Od strony północno-zachodniej bryła budynku jest podpiwniczona, parterowa, z wysokim poddaszem, przykryta dachem dwuspadowym o niewielkim spadzie połaci. W części południowo-wschodniej znajdują się dwie przenikające się bryły podpiwniczone, dwukondygnacyjne przykryte wysokimi dachami dwuspadowymi o kalenicach ułożonych prostopadle. Od strony północno-zachodniej połać dachowa posiada naczółek.

  Elewacje są tynkowane z wysuniętym cokołem, boniowanym parterze zamkniętym profilowanym gzymsem kordonowym. Elewacja frontowa skierowana jest w kierunku południowo-zachodnim. Jej część narożna południowo-wschodnia wysunięta została w formie przypominającej ryzalit dwukondygnacyjny i zamknięty szczytem dwuspadowym. W ryzalicie na dwóch kondygnacjach znajduje się oś otworów okiennych, a w szczycie dwa otwory okienne. Dach wysunięty jest przed lico muru, a skrajne kalenice zostawały połączone poziomą belką. Elewacja południowo-zachodnia w części środkowej jest dwukondygnacyjna i poprzedzona została podestem wejściowym. Nad otworem drzwiowym znajduje się gzyms profilowany, podparty z dwóch stron pionowymi paskami profilowanymi. Poniżej gzymsu znajduje się kartusz z datą 1923, ujęty sztukaterią w formie liści akantu. W sąsiedztwie otworu wejściowego na dwóch kondygnacjach znajdują się dwie osie otworów okiennych. W części północno-zachodniej znajduje się elewacja parterowa z trzema osiami otworów okiennych, na poddaszu otwory podwójne. Elewacja północno-wschodnia jest ogrodowa, z częścią narożną południowo-wschodnią wysunięta w formie ryzalitu zamkniętego szczytem dwuspadowym. W ryzalicie znajdują się ukośne ścięcia narożne. W części środkowej ryzalitu znajdują się dwie osie otworów okiennych, a w częściach ściętych jedna oś. Elewacja ogrodowa w części środkowej jest dwukondygnacyjna, trzyosiowa. Otwór drzwiowy poprzedzony został podestem, ograniczonym balustradą w formie muru pełnego. Otwór umieszczony w portalu został ujęty z dwóch stron lizenami, powyżej gzymsem profilowanym, a nad nim znajduje się półkolista płycina, otoczona gzymsem profilowanym. W płycinie umieszczono sztukaterię w formie kartusza ujętego ozdobami z liści akantu i piór. W części północno-zachodniej elewacji w partii parteru umieszczone zostały cztery osie otworów okiennych, na poddaszu podwójne otwory szczelinowe. Elewacja południowo-wschodnia posiada układ symetryczny z trzema osiami otworów okiennych na dwóch kondygnacjach, na połaci dachowej trzy lukarny nakryte daszkami jednospadowymi. Elewacja północno-zachodnia charakteryzuje się na parterze symetrycznie umieszczonym otworem okiennym i drzwiowym oraz czterema otworami okiennymi na poddaszu.

  Wnętrze ma zachowany układ. Wejście główne znajduje się od strony południowo-zachodniej z westybulem oddzielonym drewnianą ścianką, częściowo przeszkloną i podzieloną szczeblinami. W holu znajdują się schody prowadzące na piętro. Pierwotne wyposażenie nie zachowało się. 

Źródło: Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa: Silno Dwór (1), Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gdańsku.

Ciekawostki, legendy, anegdoty

Historia dworu

Na dwór składają się dwie części wzniesione w różnych okresach. Część parterowa, północno-zachodnia zbudowana została prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku. Potwierdzają to sklepienia ceglane w piwnicach, typowe dla obiektów wznoszonych w 1-3 ćwierci XIX wieku. Część południowo-wschodnia budynku wzniesiona została w 1923 roku dla Władysława Piórka, właściciela folwarku. Dwie części budynku mają różną stylistykę bryły i elewacji. Po drugiej wojnie światowej budynek razem z folwarkiem należał do Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Na początku lat 90-tych XX wieku gospodarstwo przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Współcześnie w budynku znajdują się biura i mieszkania. Obiekt ma charakter willi mieszkalnej.

Źródło: Karta Ewidencyjna Zabytków Architektury i Budownictwa: Silno- Dwór (1), Archiwum NID w Gdańsku. 

Aplikacje dla turysty dla zabytku

Stwórz aplikacje „Dodaj alert” dla tego zabytku:

Stwórz aplikacje dla turysty

Podgląd wygenerowanej aplikacji

Ładuję podgląd widgetu…
Wystąpił błąd podczas ładowania poglądu.

Wygenerowany kod do wstawienia na stronę

To jest gotowy kod do wstawienia na stronę, wygenerowany dla wybranego przez Ciebie zabytku. Wystarczy go skopiować i umieścić w odpowiednim miejscu na Twojej stronie.

Tagi, kategorie

Tagi PGR

Alerty

Wiesz, że obiekt wymaga opieki?
Zaalarmuj!

zgłoś, że zabytek nie istnieje

Ważne daty

Wpisz najważniejsze daty z historii obiektu wraz z krótkim opisem.

Dokumenty
urzędowe

Dysponujesz dokumentacją, którą możesz legalnie udostępnić innym?
Załącz pliki tutaj.

Twórcy profilu

  • Katarzyna Dańko
  • bozenka540

Otwarte Zabytki to projekt prowadzony przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami” za granicą, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ze środków CEE Trust.

Patron
Narodowy Instytut Dziedzictwa Dojrz@łość w sieci
Patroni medialni
Histmag Szkoła z klasą 2.0 Amerykański Portal Polaków
Partner merytoryczny
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Fundacja Rowzoju Społeczeństwa Informacyjnego PTTK Ośrodek Karta Projekt Polska Fundacja Orange MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum Centrum Edukacji Obywatelskiej HISTORIA.org.pl Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zamki Gotyckie
Grantodawcy
Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Spraw Zagranicznych CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego