Układ urbanistyczny m. Gdańska

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Gdańsk, powiat Gdańsk, gmina Gdańsk

Numer w rejestrze

8 z 11.10.1947