Zespół d. łaźni miejskiej ob. Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Gdańsk, powiat Gdańsk, gmina Gdańsk

ul. Jaskółcza 1/3, 4 a

Numer w rejestrze

A-1155 z 13.09.1996

Kategorie

  • użyteczności publicznej
  • sportowy/kulturalny/edukacyjny