Spichrz przy nr 46

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Gniazdowo, powiat nowodworski, gmina Ostaszewo

Numer w rejestrze

125/N z 23.09.1961