Młyn wodny

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Imielin, powiat bieruńsko-lędziński, gmina Imielin

ul. Wandy 40

Numer w rejestrze

725/66 z 15.06.1966