Miasto w ramach historycznego założenia

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Będzin, powiat będziński, gmina Będzin

Góra Zamkowa (z parkiem) - Boczna-Modrzejowska - Zwale - Podzamcze

Numer w rejestrze

438/53 z 14.03.1953; 810/67 z 18.02.1969