Dom

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała

ul. Legionów 25

Numer w rejestrze

434/86 z 24.03.1986

Kategorie

  • mieszkalny