Kamienica

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała

ul. Sobieskiego 12

Numer w rejestrze

100/60 z 26.02.1960; A-81/76 z 30.08.1976

Kategorie

  • mieszkalny