Klasztor, ob. plebania

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Częstochowa, powiat Częstochowa, gmina Częstochowa

ul. Mirowska 51/59 (ul. Krakowska 1)

Numer w rejestrze

277/60 z 11.03.1960; 1176/70 z 29.12.1970; 4/78 z 13.02.1978

Kategorie

  • sakralny
  • mieszkalny