Kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Wielowieś, powiat gliwicki, gmina Wielowieś

Numer w rejestrze

A-371/60 z 10.03.1960

Kategorie

  • sakralny