Portiernia nr 1

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Katowice, powiat Katowice, gmina Katowice

ul. Lwowska 23

Numer w rejestrze

A-1227/78 z 30.07.1978

Kategorie

  • budynek gospodarczy