Kościół par. pw. św. Katarzyny

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Woźniki, powiat lubliniecki, gmina Woźniki

Numer w rejestrze

413/60 z 15.03.1960; 98/78 z 17.03.1978

Kategorie

  • mała architektura
  • sakralny
  • katolicki

Opis

Parafia w Woźnikach istniała już w XIII wieku. Woźniki bowiem wzmiankowane są w dokumencie biskupa krakowskiego Fulko z 1206 r. Pierwszym kościołem, wzmiankowanym w 1490 r., był drewniany kościół św. Walentego, wzniesiony na tzw. staromieściu, czyli blisko grodziska. Na tym samym miejscu w roku 1696 wzniesiono nowy drewniany kościół, również pw. św. Walentego.

Po lokacji miasta (która nastąpiła przed 1386 rokiem), wybudowano drugi kościół pw. św. Katarzyny. Kościół ten po zmianie lokacji w połowie XV w. stał się centrum parafii.

Główna, murowana nawa kościoła, pochodząca z XIV w., została wybudowana w stylu gotyckim. Kościół został przebudowany przez protestantów w połowie XV w., przeszedł modyfikację od stylu gotyckiego poprzez formy renesansowe do baroku. W pierwszej połowie XVI w. dobudowano kaplice boczne. Pierwotną, drewnianą wieżę zamieniono w latach 1607-08 na murowaną. W roku 1798 kościół spłonął podczas pożaru miasta. Odbudowa kościoła trwała do roku 1829.

Źródło: strona internetowa parafii

Ciekawostki, legendy, anegdoty

Patronka parafii

Według legendy Katarzyna urodziła się w Aleksandrii, stolicy Egiptu. Była córką króla Kustosa. Była nie tylko osobą bardzo zamożną, ale także wykształconą. Słynęła z urody. O jej rękę daremnie ubiegali się najznakomitsi obywatele miasta. Złożyła jako chrześcijanka ślub dozgonnej czystości.

Odpust

W kościele parafialnym - 25 listopada.

Śmierć patronki

Święta Katarzyna poniosła męczeńską śmierć około 307-312 roku i musiało to być niezwykłe wydarzenie, skoro została wyróżniona tak wielką czcią. Ciało od setek lat złożone jest na Górze Synaj, przeniesione tam zapewne z Aleksandrii, kiedy Arabowie, a po nich Turcy najechali Egipt. Znajduje się tam klasztor prawosławny, wzniesiony przez cesarza Justyniana w VI wieku, oraz kościół, do którego podążają pielgrzymi. Prowadzi do niego 3000 schodów wykutych w skale.