Synagoga (ob. dom kultury)

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Chęciny, powiat kielecki, gmina Chęciny

ul. Długa 21

Numer w rejestrze

495 z 12.04.1957; 276 z 15.02.1967

Kategorie

  • żydowski
  • użyteczności publicznej
  • sakralny
  • mieszkalny