Kościół par. p.w. św. Teresy

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Stodoły, powiat opatowski, gmina Wojciechowice

Numer w rejestrze

803/A z 28.10.1972; 195/A z 06.07.1977

Kategorie

  • sakralny