Kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Chroberz, powiat pińczowski, gmina Złota

Numer w rejestrze

75 z 10.11.1947; 364 z 21.06.1967

Kategorie

  • sakralny