Obora

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Galiny, powiat bartoszycki, gmina Bartoszyce

Numer w rejestrze

4335 z 22.06.1996