Wieża wodociągowa

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Frombork, powiat braniewski, gmina Frombork

ul. Elbląska

Numer w rejestrze

126/89 z 27.07.1989