Omiń nawigację
ukryj

O co chodzi?

Wyszukaj informacje i uzupełnij wybrane pola.

Skorzystaj z własnej wiedzy, poszukaj w książkach lub w internecie.

Sprawdź, czy informacje już uzupełnione są poprawne.

Pamiętaj o podaniu źródeł.

Kanał wodny (tzw. Kanał Kopernika) we Fromborku

sprawdzony
help
zamknij

Oznaczenie stanu

  • Sprawdzony
    Dane częściowo zweryfikowane; wymagają dopracowania.
Zabytek wpisany do rejestru zabytków
uzupełnij Lokalizacja:

Frombork, gmina Frombork, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskie

Gmina Frombork

zobacz

Data powstania: XIV w.
Numer w rejestrze:

1305 z 27.06.1968

wersja oryginalna Adoptuj zabytek Mini-przewodnik

Opis

Napisz 3-4 zdania zawierające najważniejsze informacje o obiekcie.

dodaj opis

Ciekawostki, legendy, anegdoty

Kanał "Kopernika"?

W świadomości historycznej zakorzeniło się przekonanie, jakoby Mikołaj Kopernik był budowniczym lub choćby tylko projektantem kanału oraz wieży wodociągowej. Niektóre źródła łączą postać Kopernika z obiema budowlami, inne tylko z jedną z nich. Tradycja przez wieki przypisująca autorstwo kanału lub wieży albo obu obiektów jednocześnie wielkiemu astronomowi urosła do rangi prawdy oczywistej i bezdyskusyjnej. Na fali zachwytu geniuszem Kopernika (zupełnie słusznej!) i poszukiwań śladów jego pozaastronomicznej działalności zaczęto przypisywać Astronomowi autorstwo innych wodociągów na Warmii i Pomorzu. Na szczęście znaleźli się ludzie — zarówno Niemcy, jak i Polacy — którzy z godnym pochwały chłodnym, prawdziwie naukowym podejściem do tematu postanowili tę „prawdę absolutną” zweryfikować. Konkluzja ich badań jest krótka: Mikołaj Kopernik nie miał nic do czynienia ani z kanałem noszącym obecnie jego imię, ani z wieżą wodociągową, ani z jakąkolwiek inną budowlą hydrotechniczną, zarówno we Fromborku, jak i poza nim. Dla wygody oraz skrótowości w dalszej części tekstu będę używał nazwy „kanał Kopernika” (bez cudzysłowów) lub kanał Baudy.

W polskiej literaturze naukowej niewiele uwagi poświęca się temu zagadnieniu. Chlubnym wyjątkiem są dwie prace Bolesława Orłowskiego pod znamiennymi tytułami: „Kopernik nie budował wodociągu we Fromborku” oraz „Legenda i prawda o pseudokopernikowskich wodociągach”. Do pierwszej dotarłem przypadkowo około 2000 r. podczas uzupełniania materiałów dotyczących Fromborka, prawdopodobnie we wrocławskiej bibliotece uniwersyteckiej. Kserokopię drugiej otrzymałem w 2008 r. bezpośrednio od autora, który jednocześnie udzielił mi zgody na publikację obu tekstów w Internecie. Trzecią znaną mi pracą na ten temat jest artykuł Stanisława Januszewskiego (prezesa zarządu Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu) pt. „Kanał, tzw. "Kopernika", we Fromborku”.

źródło: http://stalker.republika.pl/kanal_Kopernika.html

Aplikacje dla turysty dla zabytku

Stwórz aplikacje „Dodaj alert” dla tego zabytku:

Stwórz aplikacje dla turysty

Podgląd wygenerowanej aplikacji

Ładuję podgląd widgetu…
Wystąpił błąd podczas ładowania poglądu.

Wygenerowany kod do wstawienia na stronę

To jest gotowy kod do wstawienia na stronę, wygenerowany dla wybranego przez Ciebie zabytku. Wystarczy go skopiować i umieścić w odpowiednim miejscu na Twojej stronie.

Tagi, kategorie

Alerty

Zgłoszone alerty nienaprawione

  • Jest mocno zaniedbany i nie spełnia swojej dawnej roli.

zgłoś, że zabytek nie istnieje

Ważne daty

Wpisz najważniejsze daty z historii obiektu wraz z krótkim opisem.

Dokumenty
urzędowe

Dysponujesz dokumentacją, którą możesz legalnie udostępnić innym?
Załącz pliki tutaj.

Twórcy profilu

  • Michał Jasicki

Otwarte Zabytki to projekt prowadzony przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami” za granicą, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ze środków CEE Trust.

Patron
Narodowy Instytut Dziedzictwa Dojrz@łość w sieci
Patroni medialni
Histmag Szkoła z klasą 2.0 Amerykański Portal Polaków
Partner merytoryczny
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Fundacja Rowzoju Społeczeństwa Informacyjnego PTTK Ośrodek Karta Projekt Polska Fundacja Orange MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum Centrum Edukacji Obywatelskiej HISTORIA.org.pl Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zamki Gotyckie
Grantodawcy
Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Spraw Zagranicznych CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego