Zespół kościoła ewangelickiego, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Zmartchwywstania Pańskiego

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Słobity, powiat braniewski, gmina Wilczęta

Numer w rejestrze

7/77 z 11.11.1977

Kategorie

  • sakralny