Owczarnia, ob. warsztaty

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Księży Dwór, powiat działdowski, gmina Działdowo

Numer w rejestrze

297/81 z 15.10.1981