Zespół kościoła ewangelicki, ob. rzym.-kat. par.

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Działdowo, powiat działdowski, gmina Działdowo

Numer w rejestrze

690/67 z 21.10.1967; 171/78

Kategorie

  • sakralny