Dom mieszkalny

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Elbląg, powiat Elbląg, gmina Elbląg

ul. Kościuszki 132

Numer w rejestrze

187/91 z 12.04.1991

Kategorie

  • mieszkalny