Kościół par. p.w. śś. Szymona i Judy

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Jaczów, powiat głogowski, gmina Jerzmanowa

Numer w rejestrze

164/314/L z 15.03.1961; K.O.K.I-119/61

Kategorie

  • sakralny