Kościół fil. p.w. św. Anny

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Góra św. Anny, powiat głogowski, gmina Żukowice

Numer w rejestrze

389 z 2.04.1963; K.O.K.I-345/63; 350/L

Kategorie

  • sakralny