Kościół fil.

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Kiełpin, powiat drawski, gmina Ostrowice

Numer w rejestrze

130 z 08.11.1956

Kategorie

  • sakralny