Budynek siłowni

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Katowice, powiat Katowice, gmina Katowice

ul. Kopalniana 6

Numer w rejestrze

A/16/99 z 25.05.1999