Zespół budowlany Akademii Obrony Narodowej

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Warszawa, powiat Warszawa, gmina Rembertów

ul. Chruściela 103

Numer w rejestrze

53/2010 z 26.01.2010