Zespół kościoła par. pw. św. Bartłomieja

Zabytek wpisany jest do rejestru zabytków

Informacje ogólne

Lokalizacja

Włodowice, powiat zawierciański, gmina Włodowice

ul. Krakowska 1

Numer w rejestrze

792/67 z 17.06.1967 i 17.03.1976

Kategorie

  • sakralny

Opis

Pierwszy kościół, drewniany, pojawił się w XIII wieku. Spalony, odbudowany w 1305 r. W połowie XV w. był to kościół parafialny, ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego. W latach 1571-1594 został przez rodzinę Bonerów zmieniony w zbór ariański. W 1701 r. na miejscu starego, drewnianego kościoła rozpoczęto budowę nowego, murowanego. W latach 1898-1911 dalsza rozbudowa kościoła - dodano zakrystię, kaplicę i podwyższono wieżę. Powiększono cmentarz, otynkowano kościół i otoczono murem.