Hôtel Lambert

Informacje ogólne

Lokalizacja

Francja, Paryż

2 Rue Saint-Louis en l'Île

Kategorie

  • mieszkalny
  • użyteczności publicznej
  • sportowy/kulturalny/edukacyjny
  • park/ogród

Opis

Hôtel Lambert to tzw. hôtel particulier - typ budynku we Francji, który nie jest hotelem, lecz miejską rezydencją rodzinną. Hôtel Lambert położony jest na skraju wyspy Św. Ludwika („polskiej wyspy”) w centrum Paryża. Został zaprojektowany dla sekretarza króla i finansisty Lamberta w stylu barokowego klasycyzmu przez Louisa Le Vau, jednego z najważniejszych architektów z czasów Ludwika XIV, pracującego przy zamkach Vincennes i przy Wersalu. Znakomite malowidła we wnętrzu wykonali Charles Le Brun (Galeria Herkulesa) i Eustache Lesueur. Wyróżnić można fasadę od strony Sekwany, rotundę, dziedzinie i ogród. Po postaniu listopadowym rezydencję kupił książę Czartoryski i stworzył w niej polskie centrum emigracyjne, prowadząc działania dyplomatyczne, oświatowe i kulturalne.

Źródło: http://www.historiasztuki.com.pl/001_KANON_BAR_ARCH.html

Ciekawostki, legendy, anegdoty

Centrum "Wielkiej Emigracji"

Po powstaniu listopadowym znaczna część jego uczestników schroniła się w Prusach i Austrii, skąd została zmuszona przez państwa niemieckie do emigracji do Francji. Centrum „Wielkiej Emigracji” został Paryż. Książę Adam Jerzy Czartoryski osiadł w Paryżu w 1833 r., a dziesięć lat później Chopin powiedział mu o możliwości kupna rezydencji Hôtel Lambert. Czartoryski odrestaurował zrujnowany pałac i uczynił z niego centrum paryskiej Polonii.

Od nazwy siedziby wzięło swą nazwę emigracyjne stronnictwo polityczne - Hotel Lambert, kierowane przez księcia Adama, a później jego syna Władysława Czartoryskiego. Było to konserwatywno-liberalne ugrupowanie pro monarchistyczne (w przeciwieństwie do stronnictw demokratycznych), znajdujące oparcie przede wszystkim w kręgach ziemiańskich. Hotel Lambert sprzeciwiał się kolejnym powstaniom, a szansy na odzyskanie niepodległości  upatrywał w zgrabnej polityce dyplomatycznej wobec mocarstw, licząc na ich konflikt Francji i Wielkiej Brytanii z Rosją.

Książę Adam wyprawiał w rezydencji wielkie przyjęcia, na których bywali między innymi: Fryderyk Chopin i George Sand, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Juliusz Kossak, Balzak, Delacroix czy Liszt. Znany obraz „Polonez Chopina - Bal w Hotelu Lambert w Paryżu” potwierdza przypuszczenia, iż Chopin komponował utwory specjalnie na doroczne przyjęcia u Czartoryskich. Obraz znajduje się w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Anna Czartoryska organizowała bożonarodzeniowe bale, podczas których zbierano pieniądze na rzecz najuboższych emigrantów.

W czasie powstania styczniowego budynek pełnił funkcję ministerstwa spraw zagranicznych władz powstańczych, był też okresowo traktowany jako nieoficjalne przedstawicielstwo dyplomatyczne Polski.

Rząd polski dwa razy, w 1975 i 2007 r., nie skorzystał z okazji, by zakupić rezydencję i stworzyć tam np. paryskie centrum kultury polskiej.

Źródła:

1). http://www.rfi.fr/actupl/articles/121/article_9599.asp
2). Barbara Stettner-Stefańska, „Paryż po polsku”, wyd. Świat Książki, Warszawa 2008