Kapliczka Matki Boskiej

Informacje ogólne

Lokalizacja

Trzebinia, powiat chrzanowski, gmina Trzebinia

Kościuszki 17

Kategorie

  • sakralny
  • katolicki
  • mała architektura

Opis

Kapliczka Matki Boskiej przy ul. Kościuszki w Trzebini istniała już przed II wojną światową, kiedy to w budynku, obok którego powstała, znajdowała się piekarnia. Stąd zachowana do dziś zwyczajowa nazwa budynku, gdzie od kilku lat ponownie wypieka się chleb: "Piekarnia pod Matką Boską".

Ciekawostki, legendy, anegdoty

Remont kapliczki

W roku 2012,  na wniosek mieszkańców przy poparciu Rady Osiedla Piaski, Urząd Miasta Trzebini sfinansował remont kapliczki Matki Boskiej. Prace - pod nadzorem konserwatora - prowadziła firma "Rembud" (współfinansująca remont) oraz artyści z  grupy "Pegaz" (malowanie figurki). Właściciele piekarni, państwo Siwkowie, wyrazili zgodę na oświetlenie wyremontowanej kapliczki. Materiały do oświetlenia sfinansowała Rada Osiedla Piaski.