Dom

Informacje ogólne

Dom przy ul. Narutowicza 7 w Brześciu Kujawskim

Lokalizacja

Brześć Kujawski, powiat włocławski, gmina Brześć Kujawski

Narutowicza 7

Kategorie

  • mieszkalny

Opis

Dom z 1. poł. XIX w., ustawiony kalenicowo, piętrowy, z pięcioosiową fasadą. W wejściu zachowały się klasycystyczne drzwi z antabami i okuciami.
Źródło:
  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XI, Województwo bydgoskie, z. 18, Włocławek i okolice, s. 118.