Polski Cmentarz Wojenny w Loreto

Informacje ogólne

Lokalizacja

Włochy, Marche, Loreto

Via Maccari 37

Kategorie

  • militarny
  • cmentarny
  • sakralny

Opis

Polski Cmentarz Wojenny w Loreto powstał w latach 1945-46 u stóp Bazyliki Loreteńskiej. Spoczywa  na nim 1090 żołnierzy i oficerów 2. Korpusu Polskiego poległych w walkach o wyzwolenie regionu Marche (VI-IX 1944). Projektantem był mjr inż. Marian Hernik, a budowę nadzorował inż. Roman Wajda. Rzeźby i płaskorzeźby  na cmentarzu wykonał Sanzio Blasi. Poświęcenie cmentarza odbyło się 6 maja 1946 roku. Na cmentarzu mają swoje groby katolicy, żydzi (11), ewangelicy (10), prawosławni (5) i jeden muzułmanin. Są też cztery groby nieznanych żołnierzy, gdzie pochowanych zostało ośmiu poległych. Duchową opiekę sprawują Siostry Nazaretanki.