Polska wieś i polski cmentarz w Polonezkoy (Adampol)

Informacje ogólne

Lokalizacja

Turcja, İstanbul, Polonezköy

Adam Mickiewicz Sokak 3

Kategorie

  • układ urbanistyczny/zespół budowlany
  • cmentarny

Opis

Polonezköy to polska osada niedaleko Stambułu założona w połowie XIX w. na zakupionej przez Michała Czajkowskiego (z inicjatywy księcia Adama Czartoryskiego) ziemi.Na tym terenie księża lazaryści zaczęli tworzyć wieś, którą nazwano Adampolem (na cześć inicjatora). Pierwszy dom poświecono 19 marca 1842 roku. Mieszkańcami zostali głównie emigranci, byli uczestnicy powstania listopadowego, A także wykupionych z niewoli tureckiej i czerkieskiej jeńców Polaków, którzy wcześniej zostali wcieleni do armii rosyjskiej walczącej na kaukazie. Wieś do 1883 roku była własnością księży lazarystów, następnie do 1968 roku rodu Czartoryskich. W 1938roku mieszkańcy otrzymali obywatelstwo tureckie. Dzisiaj jest rekreacyjnym miejscem na przedmieściach Stambułu.

Przy wjeździe do wsi znajduje się cmentarz katolicki na którym, decyzją Michała Czajkowskiego, mieli być chowani mieszkańcy oraz podróżni polskiego pochodzenia.
Nie sposób dzisiaj oszacować ilości grobów na cmentarzu. Według stanu na dzień 31 XII 1998 roku istniej e 229 nagrobków imiennych, ale materiały archiwalne kościoła wymieniają śmierć 334 osób. W rzeczywistości grobów może być dużo więcej. Powierzchnia cmentarza wynosi 5740 m kwadratowych.
 Na cmentarzu spoczywają m.in. żona M. Czajkowskiego - Ludwika Śniadecka (jej grób należy do najstarszych), Władysław Jeleński, Antoni Wieruski, Heinrich Albertall – syn Cesarza Franciszka Józefa.

Źródło:

Polski Cmentarz Katolicki w Polonezkoy (Adampol), Stambule.

Ocalić polski cmentarz w Polonezkoy

Polonezköy (Wikipedia)