Układ urbanistyczny

Informacje ogólne

Lokalizacja

Nowe Miasto nad Pilicą, powiat grójecki, gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Kategorie

  • układ urbanistyczny/zespół budowlany

Opis

Nowe Miasto nad Pilicą jest malowniczo położone na wysokiej skarpie lewego brzegu rzeki Pilicy, na skraju historycznego Mazowsza. Centrum miasta jest ciekawym przykładem małomiasteczkowego założenia urbanistycznego, ukształtowanego od czasów średniowiecznych (przywilej lokacyjny wydany w 1400 roku) aż po XIX/XX wiek. Zabudowa miasta rozciąga się równolegle do Pilicy. Osią miasta jest ulica Warszawska, która łączy ze sobą trzy place (plac Armii Krajowej, plac Tadeusza Kościuszki, plac Ojca Koźmińskiego). Przy największym z nich – placu Ojca Koźmińskiego – znajdują się m.in. wpisane do rejestru zabytków: zespół klasztorny kapucynów z 2 połowy XVIII wieku oraz drewniany dom z 1 połowy XIX wieku. Większość zabudowy powstała w XIX-XX wieku. Mimo niełatwej historii (zniszczenia wojenne, huragan w 1958 roku) miasto zachowało swój przedwojenny małomiasteczkowy charakter.

Źródło: http://www.nowemiasto.pl/art,106,historia.html / informacje własne