Kościół Rzymsko Katolicki pw.Św Michała Archanioła

Informacje ogólne

Lokalizacja

Wietrzno, powiat krośnieński, gmina Dukla

Kategorie

  • sakralny
  • katolicki

Opis

Parafia w Wietrznie sfinansowana została w XVI w., wtedy też wzniesiono tam pierwszy drewniany kościół. Został on rozebrany ok. XVIII w. Obecna świątynia wzniesiona została w 1752 r. z wykorzystaniem elementów wcześniejszej budowli. Kościół należy do typu XVIII-wiecznych obiektów drewnianej architektury sakralnej o tradycjach późnogotyckiego ciesielstwa małopolskiego. Jest to kościół konstrukcji zrębowej, o ścianach szalowanych pionowo deskami, posadowiony na podmurowaniu z dzikiego kamienia. Obok kościoła znajduje się drewniana wieża z kruchtą, konstrukcji słupowej. Kościół jest orientowany. Konsekracja kościoła nastąpiła w 1761 r. W 1880 r. kościół ozdobiono polichromią autorstwa Leona Wróblewskiego. W 1906 r. kościół poddany został gruntownemu remontowi (m.in. zmieniono pokrycie dachu z gontu na blachę, powiększono otwory okienne oraz prezbiterium i nawy). Kolejny remont miał miejsce w latach 80-tych XX w. (wzmocniono konstrukcję budowli, wymieniono szalunek oraz podwaliny, przywrócono pierwotny, prostokątny wykrój okien). Przeprowadzono też konserwację wyposażenia i polichromii kościoła.
Wyposażenie wnętrza jest w większości późnobarokowe, pochodzi z ok. XVIII w. W ołtarzu głównym, XVIII-wiecznym, mieści się późnogotycki obraz tablicowy Matki Boskiej Anielskiej z ok. 1480 r. – dzieło krakowskiego malarza reprezentujące dużą wartość historyczną i artystyczną. Na ścianach i stropie prezbiterium znajduje się polichromia figuralno-ornamentalna z 1880 r. autorstwa Leona Wróblewskiego. Poza tym wymienić należy: dwa ołtarze boczne z XVIII w. (przerobione po 1870 r.), ambonę z ok. 1750 r., kamienną chrzcielnicę z 1906 r. (wzorowaną na gotyckiej, ozdobioną dziesięcioma herbami), obrazy: Grupa opłakiwania z Matką Boską Bolesną z 2 poł. XVII w., św. Wawrzyniec z ok. 1760 r. oraz liczne sprzęty i naczynia liturgiczne w tym manierysty. Kościół zaliczany jest do obiektów położonych na Szlaku architektury drewnianej.

Na podstawie: http://zabytki-podkarpacie.pl/Kosciol-pw-sw-Michala-Archaniola_f_14_ido_357