Królewski Instytut Higieny, ob. Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM

Informacje ogólne

Lokalizacja

Poznań, powiat Poznań, gmina Poznań

Wieniawskiego 3

Opis

Budynek zbudowano w latach 1912 - 1913 według projektu architekta Fritza Teubnera. Po zniszczeniach wojennych odbudowany w roku 1950.

/Poznań. Spis zabytków architektury. Urząd Miasta Poznania, 2005./