Omiń nawigację
ukryj

O co chodzi?

Wyszukaj informacje i uzupełnij wybrane pola.

Skorzystaj z własnej wiedzy, poszukaj w książkach lub w internecie.

Sprawdź, czy informacje już uzupełnione są poprawne.

Pamiętaj o podaniu źródeł.

Kaplica Rzymskokatolicka pw. Matki Kościoła

niesprawdzony
help
zamknij

Oznaczenie stanu

  • Niesprawdzony
    Dane wymagają sprawdzenia i uzupełnienia.
Zabytek dodany społecznościowo
uzupełnij Lokalizacja:

Mrukowa, gmina Osiek Jasielski, powiat jasielski, województwo podkarpackie

zobacz

Data powstania: 1444
Mini-przewodnik

Opis

uzupełnij

Kaplica w lesie w Mrukowej została wybudowana na dawnym szlaku handlowym, prowadzącym z Węgier do Polski. Szlakiem tym w czasie prześladowań religijnych na Węgrzech niesiono figurę Matki Bożej. Jak głosi legenda w czasie postoju figurę postawiono na przydrożnym kamieniu i na nim Matka Boża zostawiła ślady swoich stóp. W miejscu tym z czasem wybudowano drewnianą kaplicę. Jak podają stare kroniki na kaplicy była wyryta data 1444 r. Po latach drewniana kaplica uległa zniszczeniu. Odbudowali ją dopiero na przełomie XIX i XX w. bracia Jakub i Wojciech Balowie z Samoklęsk, ówcześni właściciele lasów w podziękowaniu za nadzwyczajną interwencję Matki Bożej, za uratowanie życia woźnicy i ich koni w czasie wywózki drzewa z tych lasów. W trakcie budowy kaplicy jeden z kamieni nie poddawał się obróbce. Wrzucany do potoku na drugi dzień powracał na to samo miejsce. Tak powtarzało się kilkakrotnie. Nieobrobiony kamień został ostatecznie wmurowany w ścianę kaplicy. Budowę kaplicy w stylu gotyckim ukończono w 1906 r. Wmurowany w ścianę kaplicy kamień od początku zyskał cudowną moc. Dotykanie go i pocieranie bolących miejsc przynosiło ulgę i pomagało w różnych dolegliwościach. Na kamieniu tym dziś jeszcze dojrzeć można odciśnięte ślady dwóch stóp, co wskazywałoby na to, że jest to ten sam kamień, na którym kiedyś postawiono figurę Matki Bożej. W kaplicy umieszczono kopię figury, która przed wiekami tym szlakiem wędrowała. (Oryginał figury znajduje się w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu koło Jasła.) Na to miejsce od niepamiętnych czasów przybywali pielgrzymi doznając tu licznych łask i uzdrowień. Czerpali moc od Matki Boskiej z kaplicy, dotykali kamienia a do domów zabierali wodę ze żródełka, która pomaga w różnych dolegliwościach. Przed wojną do tego miejsca przybywali również Łemkowie, Rusini, Słowacy i Węgrzy. W czasie okupacji hitlerowskiej na tych terenach aktywnie działała partyzantka. Jeden z partyzantów tropiony przez Niemców schował się za drzwi kaplicy i cudownie ocalał pozostając niewidocznym dla Niemców i ich psa. Po II wojnie światowej las upaństwowiono. W 1956 r. Jan Bal (syn Wojciecha) odzyskał teren, na którym znajduje się kaplica. W 2000 r. wzdłuż szlaku prowadzącego ze wsi Mrukowa do kaplicy zostały wybudowane i poświęcone stacje Drogi Krzyżowej, poprawiono drogę, wymieniono pokrycie dachu oraz wykonano szereg innych remontów. Dokonano tego dzięki staraniom mieszkańców Mrukowej, parafian i licznych darczyńców. Kaplica Matki Bożej jest miejscem żywego kultu Maryjnego. Odpusty odbywają się w drugi dzień Zielonych Świąt (Nawiedzenie NMP) oraz 8 września na Matkę Bożą Siewną (Narodzenie NMP).


Ciekawostki, legendy, anegdoty

Uroczystość poświecenia „Stacji Drogi Krzyżowej i Grobu Pańskiego” w Mrukowej

Działo się to w dniu 11 czerwca 2000 roku we wsi Mrukowa należącej do Gminy Osiek Jasielski, powiat Jasło, województwo Podkarpackie w czasie gdy na Stolicy Piotrowej w Rzymie zasiadał Ojciec Swiety Jan Paweł II nasz wielki rodak Karol Wojtyła, prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski, prymasem Polski Kardynał Ksiadz Józef Glemb, ordynariuszem naszej diecezji rzeszowskiej Ksiądz Biskup Kazimierz Górny, dziekanem dekanatu Nowy Żmigród Ksiądz Zygmunt Kudyba, proboszczem parafii Samoklęski Ksiądz Kanonik Henryk Wilk a wikariuszem Ksiądz Wojciech Dragan. W tymże dniu w lesie położonym na terenie wsi Mrukowa należącej do parafii Samoklęski odbyła się uroczystość poświecenia „Stacji Drogi Krzyżowej i Grobu Pańskiego”, ufundowanej przez wiernych ze wsi Mrukowa, jak też wielu innych ofiarodawców. Stacje usytuowano od skraju lasu, wzdłuż leśnej drogi wiodącej do znajdującej się pod szczytem góry, zbudowanej z ciosanego kamienia „Kaplicy Matki Bożej”. Poszczególne „Stacje Męki Pańskiej”, każda w odmiennym stylu, bardzo pięknie komponują z otacząjacym górzystym terenem leśnym. Za ostatnią stacją w pobliżu kaplicy, usytuowany jest „Grób Pana Jezusa” wykonany z kamieni. Uroczystość tę uświetnił swą obecnością ordynariusz Ksiądz Biskup Kazimierz Górny, ksieża dekanatu Nowy Żmigród jak również z poza dekanatu. Ksiądz Proboszcz Henryk Wilk serdecznie powitał przybyłego księdza biskupa, duchownych i liczną rzesze wiernych, którą przeważajacą cześć stanowiła młodzież miejscowej i sąsiednich parafii. Przedstawił historie powstania myśli i realizacji tego dzieła, którego uwieńczeniem jest dzisiejsza uroczystość. Złożył serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy swą pracą i zaangażowaniem doprowadzili do wybudowania tego zbożnego dzieła, które będzie służyć żyjącym i potomnym. Był to wielki wysiłek mieszkańców wsi Mrukowa, wsparty również przez ofiary z poza parafii. Podziękował głównemu organizatorowi tego dzieła Przewodniczącemu Komitetu Panu Stanisławowi Kmiecikowi, który swoim dużym zaangażowaniem sił i środków doprowadził dzieło do jego ukończenia. Ksiądz Biskup Kazimierz Górny w asyście obecnych księży odprawił uroczystą Msze Świętą, dokonał poświecenia stacji. W pięknych słowach wygłoszonej homilii wskazał jak wielkie znaczenie dla wiernych ma to uświęcone miejsce. Wspomniał swoje wrażenie pobytu w tym miejscu, jak miejscowa ludność czci Matkę Boża w tej kaplicy, będąc świadkiem jak rolnicy pobierający w pobliżu drzewo po załadowaniu przyszli do kaplicy modlitwą złożyć cześć Matce Bożej. Zachęcał wiernych do odwiedzania tego miejsca kultu religijnego. W czasie sprawowania Mszy Świętej przygrywała orkiestra dęta kolejarzy z Jasła i śpiewała schola parafialna młodzieży żeńskiej. W uroczystości wzięły udział Ochotnicze Straże Pożarne z całej Gminy Osiek Jasielski w galowych mundurach, zaś straże z Załęża i Samoklęsk przybyły ze swoimi sztandarami. Uroczystości tej służyła wspaniała pogoda: błękitne niebo, słońce, wspaniałe leśne powietrze. Podniosła uroczystość sprawiła uczestnikom piękne duchowe przeżycie i niezapomniane wrażenia. Na zakończenie uroczystości przemówił Pan Stanisław Kmiecik, przewodniczący i realizator tego dzieła, w serdecznych słowach podziękował księdzu biskupowi za Msze Świętą i udział w uroczystości, podziękował także wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wzniesienia obiektu służącemu kultowi religijnemu. Wzniesione „Stacje Męki Pańskiej” w tym uroczym zakątku polskiej ziemi, na koniec XX wieku, niech służą przyszłym pokoleniom i na Chwałę Bożą w nowym tysiącleciu. 

 autor Jan Baciak

Aplikacje dla turysty dla zabytku

Stwórz aplikacje „Dodaj alert” dla tego zabytku:

Stwórz aplikacje dla turysty

Podgląd wygenerowanej aplikacji

Ładuję podgląd widgetu…
Wystąpił błąd podczas ładowania poglądu.

Wygenerowany kod do wstawienia na stronę

To jest gotowy kod do wstawienia na stronę, wygenerowany dla wybranego przez Ciebie zabytku. Wystarczy go skopiować i umieścić w odpowiednim miejscu na Twojej stronie.

Tagi, kategorie

Alerty

Wiesz, że obiekt wymaga opieki?
Zaalarmuj!

zgłoś, że zabytek nie istnieje

Ważne daty

  • 1906 - Data odbudowania
  • 11 czerwca 2000 - Uroczystość poświecenia „Stacji Drogi Krzyżowej i Grobu Pańskiego” w Mrukowej

Dokumenty
urzędowe

Dysponujesz dokumentacją, którą możesz legalnie udostępnić innym?
Załącz pliki tutaj.

Twórcy profilu

  • kbaciak

Otwarte Zabytki to projekt prowadzony przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa

Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami” za granicą, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz ze środków CEE Trust.

Patron
Narodowy Instytut Dziedzictwa Dojrz@łość w sieci
Patroni medialni
Histmag Szkoła z klasą 2.0 Amerykański Portal Polaków
Partner merytoryczny
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Fundacja Rowzoju Społeczeństwa Informacyjnego PTTK Ośrodek Karta Projekt Polska Fundacja Orange MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum Centrum Edukacji Obywatelskiej HISTORIA.org.pl Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zamki Gotyckie
Grantodawcy
Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra Ministerstwo Spraw Zagranicznych CEE TRUST - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego